Skip to main content
Keep yourself updated! Sign up for our newsletter.

What are the selection criteria for NGOs?

We zijn op zoek naar partnerschappen met in Afrika gevestigde sociale vernieuwers, die:

 • NGO’s die officieel geregistreerd zijn (en dus voldoen aan lokale regelgeving).
 • NGO’s die een bankrekening hebben in het land waar ze werken (en dus een KYC-check hebben gehad).
 • Ngo’s die financiële jaarverslagen uit het verleden kunnen tonen.
 • Afrikaanse ngo’s die lokaal geleid, lokaal gevonden en lokaal gevestigd zijn, vooral die uit Ghana, Kenia, Liberia, Sierra Leone, Tanzania of Oeganda. Diasporaorganisaties kunnen een aanvraag indienen wanneer zij een lokaal geleide ngo ondersteunen in het land waar projecten plaatsvinden.
 • NGO’s die werken voor en met leden van de gemeenschap die onder de armoedegrens leven.
 • NGO’s die activiteiten hebben rond een of meer van deze 3 Sustainable Development Goals (SDG’s):
  • Geen armoede (SDG1)
  • Geen honger (in combinatie met klimaatslimme oplossingen) (SDG 2)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG4) anders dan basisonderwijs
 • NGO’s met een jaarinkomen van minder dan € 100.000 (donaties via iMPACT direct maken dus een aanzienlijk verschil voor het budget van de NGO).
 • NGO’s waarvan de initiatiefnemers zijn gestart vanuit een geweldig idee voor lokale projecten, met eigen of lokale middelen en gerealiseerde impact kunnen laten zien, maar er niet in slagen om (voldoende) middelen te krijgen van schenkende donoren.
 • NGO’s die zijn (of bereid zijn om):
  • Projectdeelnemers betrekken bij de planning, uitvoering en evaluatie van projecten.
  • Laat zien hoe hun werk levens verbetert (gefaciliteerd door ons aanvraagonderzoek, projectformulier en rapportageformaat).
  • Zijn kostenefficiënt (d.w.z. budget/levens verbeterd).
  • Transparant zijn door projectinformatie, verhalen en verslagen te delen op onze website en socials.
 • Ngo’s die waarde hechten aan partnerschappen op basis van gelijkheid, vertrouwen en transparantie, waarin we als team werken aan gedeelde doelstellingen en visie, met gedeelde inspanningen.
iMPACT direct

CHANGE the story of GIVING

Contact

Sign up for our Newsletter


online concept & control © CAPREA MEDIA