Skip to main content
Keep yourself updated! Sign up for our newsletter.

Effectievere hulp: meer budget naar lokale goede doelen

De oneerlijke verdeling van middelen tussen Europa en Afrika zien we zelfs terug in de ontwikkelingshulp aan dit continent. Slechts een tot twee procent van de geldstromen gaat direct naar lokale goede doelen. Wanneer we lokale oplossingen centraal zetten, kunnen met het bestaande budget meer mensen, sneller en beter geholpen worden.

Er zijn vele voorbeelden te noemen van ongelijkheid tussen Afrika en Europa. Neem bijvoorbeeld de toegang tot vaccinaties. In Nederland heeft iedereen die dat wil deze maand nog een eerste prik gehad. In Zuid-Afrika hebben 0,8% van de mensen tot nu toe een vaccinatie gekregen, in Nigeria 0,1% en in Kenia nog minder.

https://apnews.com/article/uganda-south-africa-cape-town-africa-coronavirus-pandemic-c5d7c2b0f927c8bd4d8d91fbf2cda1ea

Ongelijkheid binnen de ontwikkelingshulp-sector

Maar dat die ongelijkheid zich ook voordoet binnen de ontwikkelingshulp zelf is veelal onbekend. Van het totale hulpbudget gaat wereldwijd slechts één tot twee procent direct naar lokale goede doelen. In Nederland gaat 99% eerst naar goede doelen of bedrijven in eigen land. Zij geven gemiddeld 30% van het budget voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling uit aan kantoor- en personeelskosten, waarna het resterende deel van de fondsen naar bijvoorbeeld Afrika gaat.

Een van de belangrijkste problemen is dat daardoor — met het geld — hier ook de beslissingen voor problemen ver weg worden genomen. Lokale oplossingen worden op deze manier niet gezien of gehoord. Uit onderzoek blijkt ook dat westerse goede doelen zelden mensen ter plekke meenemen in een plan of na een project verantwoording afleggen. Tekenend is dat tijdens de eerste coronagolf sommige hulpprojecten volledig stil kwamen te liggen. Veel Europees personeel vloog vanuit Afrika naar huis en de Afrikaanse collega’s ter plekke hadden blijkbaar niet de positie of de zeggenschap om projecten voort te zetten.

Meer impact met minder geld

De oplossing die wij zien om ontwikkelingssamenwerking effectiever en gelijkwaardiger te maken: meer budget naar lokale oplossingen voor direct meer impact. Uit eigen ervaring en uit onderzoek rond community filantropie blijkt dat lokale goede doelen en lokale gemeenschappen meer bereiken met minder geld, door bij te dragen aan al succesvolle lokale oplossingen. Lokale gemeenschappen hebben al menskracht, geld en oplossingen samengebracht. Extra budget aan zo’n project, levert ook direct meer impact. En niet onbelangrijk: lokale organisaties kunnen sneller inspelen op veranderingen, de oplossingen zijn bedacht met de mensen om wie het gaat, en de lokale goede doelen zijn duurzaam betrokken en niet alleen voor de duur van de subsidie.

Een voorbeeld: donateurs steunden via iMPACT direct rechtstreeks de oplossingen van lokale goede doelen, zoals die van het Ghanese Agriculture and Climate Empowerment Centre (ACEC). Met deze rechtstreekse donaties hebben zij samen met de lokale gemeenschap mangrove zaailingen geplant. Het resultaat is dat er weer vissen zwemmen, en 40 families weer een inkomen hebben uit visserij en natuurbehoud. Totale kosten: €280. Op deze manier kunnen met een relatief klein bedrag meer mensen, sneller en beter geholpen worden.

Mangrove Restoration Project in Gomoa, Ghana(ACEC). Foto: Ato Kwamina Addo voor iMPACT direct.Een ander verhaal

Op deze manier willen we laten zien dat het anders kan. Nu al is 70 procent van de impact in ontwikkelingssamenwerking toe te wijzen aan lokale organisaties. De impact — het duurzaam verbeteren van mensen die leven in armoede — zou nog vele malen hoger kunnen zijn, wanneer zij zeggenschap zouden hebben over meer dan de huidige 1 à 2% van het wereldwijde ontwikkelingsbudget.

Een voorbeeld van wat we met iMPACT direct in slechts 1 jaar hebben bereikt:

En dit is nog maar het begin!

Bovendien heeft het meteen effect op meer gelijkwaardige samenwerking. Door het anders te doen, veranderen we ook het ongelijkwaardige verhaal van zielige mensen die geholpen zijn met een donatie, naar een verhaal over mensen met een goede oplossing — maar zonder vangnet zoals we dat in Nederland kennen — die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun school af te maken, banen te creëren of te zorgen dat een gemeenschap voedsel kan blijven verbouwen ondanks klimaatverandering.

Ook meer impact maken? –>  https://impactdirect.eu/join/

iMPACT direct

CHANGE the story of GIVING

Contact

Sign up for our Newsletter


online concept & control © CAPREA MEDIA